Pokemon Full

Pokemon (1997)

Nội dung phim

Thứ Tự Tên Khoảng Ep Phần 01 Pocket Monsters Tập 001 – 082 Phần 02 Pocket Monsters Orenji Shotou Tập 083 – 118 Phần 03 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 119 – 193 Phần 04 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 194 – 240 Phần 05 Pocket Monsters Gold & Silver Tập 241 – 276 Phần 06 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 277 – 344 Phần 07 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 345 – 381 Phần 08 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 382 – 411 Phần 09 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 412 – 442 Phần 10 Pocket Monsters Advanced Generation Tập 443 – 469 Phần 11 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 470 – 564 Phần 12 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 565 – 626 Phần 13 Pocket Monsters Diamond & Pearl Tập 627- 660 Phần 14 Pocket Monsters Best Wishes Tập 661 – 746 Phần 15 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Tập 747 – 770 Phần 16 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Episode N Tập 771 – 784 Phần 17 Pocket Monsters Best Wishes Season 2 Decolora Adventure! Tập 785 – 804 Phần 18 Pocket Monsters XY Tập 805 – 832 Phần 19 Pocket Monsters XY Tập 833 – 858 Phần 20 Pocket Monsters XY Tập 859 – 897 Phần 21 Pocket Monsters XY & Z Tập 898 – 944 Phần 22 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 945 – 1004 Phần 23 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 1005 – 1034 Phần 24 Pocket Monsters Sun & Moon Tập 1035 – 1090 Phần 25 Pokemon Shin Anime Tập 1091 – 1021 Phần 26 Pokemon Shin Anime Tập 1022 – 1139 Phần 27 Pokemon Shin Anime Tập 1040 – nay
Xem phim Pokemon Full Vietsub, Xem Phim Pokemon Full thuyết minh, Xem Phim Pokemon Full vietsub online, Pokemon Full 1214/??? Tập, Pokemon Full bản đẹp, Pokemon Full trọn bộ, Pokemon Full vietsub, Xem phim Pokemon Vietsub, Pokemon thuyết minh, Pokemon 1214/??? Tập, Pokemon bản đẹp, Pokemon trọn bộ, Pokemon vietsub
qc2